PROIECTUL

Proiectul MoSaIC vizează integrarea culturii europene prin muzică, dar și prin crearea unei comunități de muzicieni care să funcționeze într-un cor și o orchestră simfonică. Vor fi implicați mulți tineri cetățeni europeni care își care doresc acest lucru, atât profesioniști cât și amatori, printr-un mod de cunoaștere și colaborare reciprocă, care va oferi tuturor șansa de a împărtăși propriile tradiții și abilități muzicale. Va fi o cale de cunoaștere reciprocă care va duce la explorarea mai multor genuri muzicale tipic europene, dar nu numai, de la muzică clasică la cea modernă, de la muzică pop la jazz, de la muzică corală la cea instrumentală și care va duce, în cele din urmă, la crearea și interpretarea unor noi partituri.

Muzica va reprezenta nucleul tuturor activităților de proiect, fiind considerată instrumentul care să permită tinerilor să își împărtășească patrimoniul personal și cultural, propriul context social de origine, și în același timp, îi va introduce în istoria muzicii Europene, pentru a construi un simț al identității. Vor fi create o Orchestră și un Cor, compuse atât din imigranți cât și din cetățeni ai Uniunii Europene(UE), care vor interpreta piese muzicale concepute împreună, pentru a fi răspândite în țările implicate în acest proiect, dar și în întreaga Europă. Proiectul va ajunge de altfel în școli, implicând copiii în mod direct, cu scopul de a-i învăța un nou limbaj muzical, născut din povești umane foarte diferite. Vor fi solicitați să scrie versurile unui Imn European comun. Astfel, se va acorda valoare patrimoniului cultural, atât al tinerilor cetățeni europeni, cât și al celor care provin din țări diferite, datorită diseminării către un public mai larg- în special către studenți. Acest schimb cultural dintre muzică și tradiție în rândul muzicienilor, și al copiilor de vârstă școlară va facilita fuziunea genurilor muzicale, îmbogățirea Patrimoniului Cultural, prin adăugarea unor noi influențe și integrarea diferențelor culturale într-un scenariu cultural muzical.

 


MoSaIC presupune implicarea a patru parteneri care lucrează în scopul promovării muzicii și a culturii, localizată geografic astfel încât sǎ acopere întregul teritoriu European, av
ând ca scop promovarea și crearea unei culturi integrate, cosmopolite în Europa, prin cooperarea și crearea de noi opere muzicale.