HET PROJECT

 

 

Europees project

“MoSaIC” staat voor Music for Sound Integration in the Creative sector, een Europees meerjarig samenwerkingsproject waarbij muzikanten van zeer diverse origine (zowel met een Westerse als een niet-Westerse achtergrond) samenwerken om via muziek sociale participatie te bevorderen. Vier partners van over heel Europa werken hier samen aan: Ensemble Amadeus (Italië, projectleider en initiatiefnemer), Swinging Europe (Denemarken), Sound Grup Coral (Roemenië) en Koor&Stem (België). Het project loopt van oktober 2018 tot en met december 2020.

 

Iedere artiest een verhaal

Elk partnerland stelde creatieve teams samen met 9 artiesten en een artistiek coördinator. Voor België zijn dat muzikanten uit Rwanda, Tunesië, Turkije, Iran, Rusland, Duitsland, Roemenië, Nederland en België. In Italië, Denemarken en Roemenië zijn het o.a. artiesten uit Iran, Syrië, Cuba, Colombia, Zweden, Ierland en Moldavië. Aan de hand van interviews en workshops met de artiesten maakt elk partnerland kennis met de projecten van de artiesten en hun (muzikale) achtergrond.

 

Doel van het project

Het algemene doel van het project is om Europese en niet-Europese muzikanten samen te brengen om gezamenlijke kennis te vergaren en elkaars muzikale tradities te delen. Dat doen we met de groep artiesten op zich en vervolgens in concerten met de artiesten, en in school – en koorprojecten met kinderen, jongeren en volwassenen.

 

Schooltraject

We zetten samenwerkingsverbanden op tussen scholen en de negen artiesten in elk partnerland. We verbinden de verschillende melodieën, technieken en competenties. Ze vormen de basis voor workshops aan leerlingen uit het lager en middelbaar onderwijs. De artiesten komen op bezoek in de scholen en werken intensief met de leerlingen.

 

Koortraject

We zetten samenwerkingsverbanden op tussen koren en de artiesten. Ook hier verbinden we de verschillende melodieën, technieken en competenties en zetten die om in een interessant muzikaal traject dat zowel Westerse als niet-Westerse muzikale tradities omvat.

 

Concerten

De artiesten zetten concertjes op met school- en koorgroepen en creëren nieuwe muziek. In alle partnerlanden vindt een dergelijk traject plaats. In het najaar van 2020 brengen we alle artiesten uit de vier partnerlanden samen in Milaan op het World Music Festival, voor workshops, toonmomenten van de trajecten en interdisciplinaire en interculturele concerten.