PROJEKTET

MoSaIC er et projekt, som sigter mod at fremme integrationen af europæisk kultur gennem musik med oprettelse af et fællesskab af musikere, der opererer i ét stort kor og i 4 individuelle symfoniske orkester.

Mange unge europæiske borgere vil blive involveret, både professionelle musikere og up-coming musikere, i en givende kombination til gensidig viden og samarbejde, der vil give alle chance for at dele deres egne kulturelle traditioner og musikalske evner. Sammen vil det skabe fundamentet til gensidig viden, som vil føre til at udforske forskellige musikalske genrer, der typisk er europæiske – ikke kun klassisk musik, men også moderne, fra pop til jazz, fra kormusik til instrumental, og vil til sidst føre til nyskrevne partiturer.
 
Musik vil repræsentere kernen i alle projektaktiviteterne, som vil blive betragtet som instrumentet til at give unge mulighed for at dele deres personlige og kulturelle arv. Både i form af den sociale kontekst af deres nationaliteter, men også i form af at projektet vil introducere dem til historien om europæisk musik, for at opbygge en fælles følelse af identitet. Der oprettes et orkester og et kor, der består af migrantmusikere og EU-borgere, der vil spille musikstykker, der deles og udarbejdes i fællesskab, til at blive spredt i de lande, der er involveret i projektet og videre i hele Europa. Projektet vil også nå ud til skoler på forskellige klassetrin og involvere børn direkte, hvilket får dem til at lære et nyt musikalsk sprog, født fra meget forskellige menneskelige historier. De vil blive bedt om at skrive tekster til en fælles europæisk salme. På denne måde bliver værdien af
den kulturelle arv fra både unge europæiske borgere og dem, der kommer fra forskellige lande, videreformidlet til et bredere publikum, især universitetsstuderende.

 

Udvekslingen mellem musik og tradition blandt musikere og skolebørn vil lette fusionen af musikgenrer, videreformidlingen af en fælles kulturarv, samt underbygge de nye kulturelle påvirkninger og integration af mangfoldighed igennem en mere inkluderende musikalsk og kulturel indfaldsvinkel.
 
MoSaIC ser inddragelsen af fire europæiske samarbejdspartnere, der arbejder for at fremme musik og kultur med spredte geografisk beliggenheder for at dække hele det europæiske territorium og sigte mod at fremme skabelsen af
en integreret og kosmopolitisk kultur i Europa igennem musikalsk samarbejde og sammenskabelse.