Ensemble Amadeus er en non-profit forening skabt i 1997 med det mål at organisere store koncerter med henblik på at sprede musikalsk kultur, med særlig opmærksomhed rettet mod den italienske og europæiske arv, introduktion og træning af koncertaktivitet skabt af, samt for unge mennesker i alle aldre, med særlig opmærksomhed på socialt udsatte mennesker, fremme og støtte af velgørenhedsorganisationer og social solidaritet.

 

Med støtte fra medarbejdere og frivillige gennemfører foreningen sine institutionelle opgaver gennem Symphonic Orchestra and Choir og Music Academy. 

Koor&Stem er en nonprofitorganisation med et team af fagfolk og frivillige, der arbejder hårdt for at støtte mere end 1000 kor og mere end 35.000 sangere og dirigenter over hele Flandern, den hollandsktalende, nordlige del af Belgien. Vi samler mennesker gennem sang, fremmer nye perspektiver på korets fremtid, hjælper og inspirerer, skaber læringsmuligheder og performance muligheder.

Koor&Stem opretholdes af et team af dedikerede frivillige. Alle vores bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer er frivillige. Koor&Stem har en organisation i hver af de fem flamske provinser, der udelukkende består af frivillige. Disse provinsielle organisationer fokuserer på at organisere koraktiviteter, opbygger netværk og leverer tjenester til korene i deres provins. Desuden samarbejder de tæt med det professionelle personale og spiller en aktiv rolle i udførelsen af Koor& Stems overordnede strategi. I alt er der cirka 200 frivillige arbejdstagere i de fem provinser.

Derudover har Koor&Stem en gruppe professionelle medarbejdere, der er ansvarlige for generel ledelse, kunstnerisk og organisationsrådgivning og -tjenester, kommunikation, administration og økonomi.

Logo Koor&Stem

Det hele startede under en togtur til Københavns Lufthavn. Birgit Vinge
kiggede på Erik Moseholm og sagde: ”Lad os gøre noget!” Samtalen blomstrede
hurtigt, og inden de nåede til lufthavnen, blev det mere og mere tydeligt:
Birgit Vinge ville finansiere pengene, hvis Erik Moseholm bragte projektideer
til bordet. Planen var at samle unge musikere fra hele Europa og give dem et
kunstnerisk synspunkt i et eksklusivt band.


Det første år var 1996, og projektet blev kaldt
BIMWO – Brande International Music Workshop. Projektets succes inspirerede en
følelse af motivation, og det meste af det følgende år kunne Birgit Vinge
findes i Bruxelles, hvor hun forsøgte at skaffe yderligere midler fra EU.


Fra 1998 blev det europæiske jazzorkester European Jazz Orchestra – EJO – en realitet, og i 2005 blev det internationale netværk, European Broadcasting Union EBU) involveret i projektet, hvor de var
ansvarlige for at vælge de bedste musikere til at spille i European Jazz
Orchestra. Det europæiske jazzorkester varede indtil 2013. I 2001 blev
projektet PLAY! GROUND LIVE føjet til porteføljen, og listen over projekter er
blevet ved med at vokse sidenhen. 

SOUND Cultural Foundation er en nonprofit, ikke-politisk og uafhængig enhed, der sigter mod at fremme kunstneriske, uddannelsesmæssige, kulturelle og sociale projekter. SOUND Cultural Foundation er også tilknyttet International Federation of Choral Music (IFCM) og samarbejder med den rumænske nationale sammenslutning af kormusik (ANCR), den rumænske sammenslutning af koralsang og andre relaterede organisationer, der har et fælles mål om at forbedre den kulturelle, kunstneriske, sociale og uddannelsesmiljø indenfor feltet rumænske børn og unge. SOUND Cultural Foundation har fastlagte punkter i deres mål, som fokuserer på: At fremme den rumænske kulturelle identitet ved at tilskynde unge til at omfavne de kunstneriske felter, der holder liv i og udvikler de rumænske nationale traditioner; stimulere kreativiteten i samfundet ved at indføre et sammenhængende og organiseret træningsplatform for børn og unge mellem 3 – 18 år; bruge musik, dans, billedkunst og teater som værktøjer til at øge selvbevidstheden og udvikle kommunikationsevner.

SOUND Cultural Foundations største resultater er: THE NATIONAL CHORAL MUSIC SYMPOSIUM og THE INTERNATIONAL DAY OF CHORAL SINGING.